Статья в рамках языкового портала

Портал:Көлкөпедия/Тоҙһоҙ һүҙлек

Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
 • Азаш — ашы аз булган.
 • Азгын — hулга аз гына йорогэн.
 • Айнык — бер ай ирhез тузгэн.
 • Акhакал — сатан.
 • Акыллы — сал сэсле.
 • Акылhыз — йэш катын.
 • Алкаш — бизэнергэ яраткан.
 • Алсак — бурыска сак кына алып тороусы.
 • Анра — аны усешкэн.
 • Аракы — араларзы якынайтыусы hауыт.
 • Аркыры — аркаhына тиклем кырынган.
 • Ас — оста, лэкин ябык.
 • Ата-баба — гермафродит.
 • Ауырлы- ауыр тарткан катын.
 • Ауырыу — hунарсы ырыу.
 • Байдарка — байзар урыны.
 • Байрам — олигарх тэзрэhе.
 • Байрак — косло онкологик ауырыу.
 • Балауыз — сосо телле.
 • Башбирмэс — сэсен, hакал-мыйыгын кырырга бирмэгэн.
 • Бейек — бейергэ яраткан.
 • Бетон — ҡортлаған он.
 • Бизэнгэн — биззэре шешкэн.
 • Бисэ-сэсэ — катындар сэсеузэ.
 • Бозок — hалкын, фригид.
 • Боласы — акса эшлэусе.
 • Боргосо — отверткалы.
 • Ботаклы — кояшка кызынмаган ботло.
 • Буйзак — озон буйлы.
 • Буйсан — озон буйлы япон.
 • Буран — самолеттар буры.
 • Буразна — был азнала ин куп урлаган бур
 • Бушак — буш аракы шешэhе.
 • Бушау — балык тотолмаган ау.
 • Булмэ — табыш булеу.
 • Былбыл — тотлоккан hандугас.
 • Быуат — тирлэгэн ат.
 • Бэлэкэй — кескэй кайгы.
 • Ваз кисеу — машинаһыҙ ҡалыу.
 • Вазифалы — Зифа исемле hойэркэле.
 • Графин — граф өйгә инә.
 • Егэрле — ат егэ белгэн.
 • Елкэ — ел ягына караган тэн агзаhы — ветренная часть тела.
 • Елэк — тиз йороу.
 • Емерек — ашай торган ерек.
 • Ерэн — ер тосондэге, кара.
 • Ерэнес — ерэн эсле hэм сэсле.
 • Етез — ете тапкыр кэлэш алып олгоргэн.
 • Имэнес — эсе имэн hымак ныклы.
 • Ир-ат — кентавр.
 • Ирен — ен ир.
 • Иркэ — иргэ йыш сыгыусан.
 • Ирмэк — наркоман ир.
 • Иртук — суп тугеусе ир.
 • Ишэк — ишле, парлы ир.
 • Йокло — куп тейэнгэн катын.
 • Йолкош — кош hымак осоп йорогэн, шэп катын.
 • Йонтэс- hарык куп тоткан.
 • Йыйнак- аракы hатып алырга яраткан.
 • Йылдам- прокурор.
 • Йылкысы — йыл буйына ҡорсаңғы менән ауырыусы.
 • Йыртык — фонограммага йырлау.
 • Йыуан — йыуа hэм башка йэшелсэ-емеш менэн генэ тукланган катын.
 • Йыуаш — ашап боткэнде котмэйенсэ hауыт-hабаны йыуыусы.
 • Йэшлек — куз, йэш буленеп сыккан ер.
 • Кесэл — бэлэкэй кесэ.
 • Кесэртке — кесэгэ hыйырлык нэмэ.
 • Көлөрлөк — янған өрлөк
 • Койэрмэн — йырсы эрмэн.
 • Колошоу — hунгэн усак янында ошоу.
 • Консол — бер кон менэн йэшэгэн.
 • Корэн — hимез.
 • Котоусе
  1. котоуе менэн кумэклэп йорогэн йэки
  2. котэ белгэн катын.
 • Кубэлэк — бэлэкэй кубэ.
 • Кукрэк — тукмалып кугэргэн урын.
 • Кулдэк — кулдэ hыу тошэ торган кейем-купальник.
 • Кумгэк — кумелгэн нэмэ.
 • Куптэн — кумэклэп мунса тошоу.
 • Курше — ойонде куреп тороусы кеше.
 • Куркэ — тонон ботэ нэмэне куреусе эбейзэр.
 • Кусемле — балы булган кус.
 • Кустэнэс — кулдан-кулга кусеусе кэрэкмэгэн эйбер.
 • Кутэрмэ — кран.
 • Казау — каз тозагы.
 • Канат — яралы ат.
 • Калак — ойзэ калырга яраткан кеше.
 • Калас — тэмле ашап ас калган.
 • Кандала — hугыш яланы.
 • Канhыз — донор.
 • Карагай — снеговик.
 • Карайыу — поляр ак айыу.
 • Караусы — кар тотоусы.
 • Карауhыз — бизэнмэгэн катын.
 • Караш
  1. тунган аш;
  2. тундырма.
 • Карсыга- коз азагы.
 • Карт — былтыргы кар.
 • Картайыу — оло йэшкэ еткэн айыу.
 • Катын — каты кунелле кеше.
 • Кашыгаяк — нык исерек — «на бровях».
 • Колак — ак тэнле кол.
 • Колас — экономия.
 • Колатыу — репрессия.
 • Колонло — тамак хакына эшлэгэн кол.
 • Королош — коро килеш сыгыу.
 • Куйырыу — hарык ырыуы.
 • Куйыу — hарык агыуы.
 • Кулбаш — башы эшлэмэгэн кеше.
 • Куллама — Тибет кешеhе кулы.
 • Култык — ен.
 • Кунак — бер тонгэ hойэркэ.
 • Куркак — мейестэ как киптереу.
 • Курсак — бешеп етмэгэн балык.
 • Кыз-кыркын — кыззар урман кыркалар.
 • Кызарыу — кыззарзы арыткансы эшлэтеу.
 • Кылсык — ат ялы сыккан урын.
 • Кырагай — ситтэ куп йороусе.
 • Кыяр — кэкре суп усемлек.
 • Малай — мал булгансы эсеу.
 • Маймыл — рустарза май басыу.
 • Мейес — бэлэкэй кулэмле мейе.
 • Мендэр — баскыс.
 • Монайыу — колагына айыу баскан, мон-музыка айырмаган кеше.
 • Мэйет — самогон кыуыусы кеше.
 • Мэке
  1. мэк басыуы;
  2. мэк ояhы.
 • Мэктэп — сэскэ, мэк ускэн урын.
 • Назан — наз аз тейгэн катын.
 • Ололау — озак олоу.
 • Онотоу — карточкага он отоу.
 • Ойормэ — иске, тишек ой.
 • Ойор — тишек-тошок ой.
 • Остэн — ирзэр эштэ…
 • Отор — кызыу ут.
 • Салат — карт ат.
 • Салбар — сал керэ башлаган кеше.
 • Салкан — белокровие.
 • Самауыр — узен ауыр.
 • Санаторий — сана торган урын.
 • Сеймал — йэш мал.
 • Сейэ — бешмэгэн емеш.
 • Серем — серле ем, комбикорм.
 • Серэкэй — бэлэкэй сер.
 • Сират — ауырыу ат.
 • Сирек — йыш ауырыусы.
 • Сиселеу — кейемhез йугереу.
 • Ситтэн — сит кеше тэне.
 • Сырай — hот куп биреусе ай.
 • Сэйер — Hиндостан, Цейлон…
 • Сэйэсмэн — сэй эсергэ яраткан.
 • Сэскес — кыска сэс.
 • Сэсэн — озон сэсле кеше.
 • Сырмалсык — сыр биреусе мал: hыйыр-hарык.
 • Табут — бала таба торган йорт.
 • Талпан — Польша талы.
 • Тапкан — криминалист.
 • Телеграмма — бэлэкэй тел.
 • Телескоп — телде курhэтеусе прибор.
 • Телефон — тел курhэтеусе кеше.
 • Тизэк — тиз йороусе кеше.
 • Тирес — тир есе сыккан кеше.
 • Тирмэ — ата торган урын, тир.
 • Тирмэн — тирлэй торган урын, сауна.
 • Тогро — того куп булган, запаслы.
 • Тозак — тоз hауыты.
 • Тол — шартларга эзер катын.
 • Тормэ — торолгэн эйбер.
 • Тошороу — йоконан уятыу.
 • Тузан, тузган — туззан эшлэнгэн эйбер
 • Туйгансы — байрамга тиклем ашап-эсеп алыу.
 • Тукмалган — тук, туйган катын.
 • Тукмас — туйгансы ашау.
 • Туктатыу — бай, тук, татыу йэшэу.
 • Туктау — муллык тауы.
 • Тукhан — йомро hан.
 • Тупас — тупты элеп куйыу.
 • Тышау — тышта кейэ торган эйбер.
 • Тэмэкесе — тэмде hизмэгэн.
 • Тэнкит — 
  1. hойэркэнен китеуе;
  2. мэйет.
 • Уйнаш — уйында тик ашау булган йэки ашнаксы.
 • Уйhыу
  1. рассол;
  2. похмельдан эскэн hыу.
 • Ултырыш — отличник малай.
 • Умарта — катын-кыззарзын яраткан айы.
 • Ундай — баш тозэтергэ бир.
 • Упкэсел — убешергэ яраткан.
 • Уртак — таза тештэр.
 • Урталай — бысрак тештэр.
 • Урынбасар — захватчик.
 • Усак
  1. таза кулдар менэн.
  2. эшhез йорогэн, ак услы.
 • Улсэгес, улсэм — улгэндэрзе улсэусе прибор.
 • Упкэ — бит, убэ торган урын.
 • Уткер — ут кыуыгындагы таш.
 • Филолог — филдэрзе ойрэнеусе кеше.
 • hагызак — hагыз кайнатыусы кеше.
 • hарык — hары сэсле кеше.
 • hойрэлеусе — hойоп-яратып йорогэн кеше.
 • hойэл — яраткан урын.
 • hойэлле — яратыузы hорау.
 • hойэркэ
  1. hойэлеп, таянып йэшэрлек.
  2. hойрэлеп яратып йорогэн катын.
 • hукмак — йозрок.
 • hукыр — хулиган.
 • hулыут — «hулга» йороу.
 • hурпа — соломка, hут эсэ торган.
 • hыйыр — нык hыйлау.
 • hырга — hыра hатыусы.
 • Шешенеу — куп шешэ йыйыу.
 • Шымартыу — тауыш-тынhыз бала табыу.
 • Ыспай — ысланган эйбер.
 • Ыуалыу — агыуларга эзерлэу.
 • Ыумас — ядохимикат.
 • Эйэр — хужа.
 • Эрен — бик эре кеше.
 • Эскерhез — йыуынып кына сыккан таза катын.
 • Эскесе — бала тапкан, бэлэкэй корhаклы катын.
 • Эсэк — эсергэ яраткан кеше.
 • Эзип — эз белгэн кеше.
 • Эзэби — йэштэр торкомо.
 • Эрмэнде — зур танаулы, hойэлле йэнлек.
 • Юйгыс — наркотик.
 • Юлбарыс — водитель.
 • Юлбасар — милиционер.
 • Юлдаш — ГАИ-га взятка.
 • Юрамал — Юра мал hымак эскэн!
 • Юртак — юраусы-ясновидец.
 • Ябай — мин ин бай кеше
 • Якут — йылы як.
Минут-Ы.png


 • Ялагай — путевка биреусе кеше.
 • Ялангас — яланга сыккан ас катын.
 • Ялбарыу — курортка барыу.
 • Ялгаш — ялга бергэ барыусы.
 • Ялкау — ялга сыгырга яраткан.
 • Ялкыу — командировканан иртэрэк кайтыу.
 • Ялпак — командировканан hулга йоромэй кайткан.
 • Ялсы — курортка йыш йороусе.
 • Яраткан
  1. килен осон вампир кэйнэ
  2. яралы, канга баткан.
 • Яткылык- узенэ ят булган кылык
 • Ярhыу — hыу басыу.
 • Ятак
  1. каты ауырып яткан кеше
  2. енел холокло катын.
 • Ятhыныу — ситтэргэ бирелеу.
 • Яулык — hугыш яланы.
 • Яусы — hугыш сукмары.

Шулай уҡ ҡарағыҙ[править]


Төп биткә күсеү